VÅRE TJENESTER

Ozone
Ozonbehandling og desinfisering

Har du merket hvor frisk og klar luften er etter tordenvær? Da er nemlig ozoninnholdet i luften ekstra høyt. Ozon dannes i kraftige elektriske utladninger fra lynet, ved at oksygenmolekyler spaltes og bindes sammen i nye koblinger – med tre oksygenatomer i stedet for to. Du kan også kjenne en tilsvarende frisk og ren lukt i en barskog, der ozon dannes gjennom fotokjemiske reaksjoner.

Ozon er en svakt lyseblå gass med en karakteristisk skarp lukt. Ozon kalles også «aktivt oksygen», fordi molekylene består av oksygenatomer. Gassen er kraftig oksiderende, og er derfor ekstremt effektiv ved bruk til rengjøring og sanering. Naturlig finnes ozon som en del av stratosfæren, 25-35 kilometer fra jordens overflate. Gassen er livsviktig for alt liv på jorden ettersom den absorberer UV-stråling. Ozon kan også dannes nær bakken når sollys treffer avgasser fra biler, noe som er skadelig for planter og dyr.

Dette brukes ozon til:

  • Ozon er et effektivt oksideringsmiddel som kun overgås av et fåtall andre stoffer på jorden.

  • Derfor brukes ozon blant annet til å rense vann, samt å sanere og fjerne lukt i hus som eksempelvis har blitt røykskadet.

  • Vannrensing der ozon benyttes istedenfor klor for å fjerne bakterier, muggsporer og andre skadelige stoffer.

  • Til industrielle formål: Deriblant bleking av tekstiler og cellulose.

  • I helsesektoren: Desinfisering av klesvask.

  • Nøytralisering av lukt i møbler og rom med røykskader som følge av brann.

  • Sanering av hjem og andre bygg plaget med røyklukt, mugglukt og andre ubehagelige lukter.

  • Innen bruktbilsalg: Luktsanering i biler og andre kjøretøy.

  • Luktsanering, hjemme eller på hytta, i bilen, båten, campingvognen eller bobilen – kort fortalt i alle rom der du ønsker å fjerne dårlig lukt.

Dette er bare noen av bruksområdene, ta kontakt med oss for mer informasjon.